Επισκευή Μίζας - Δυναμό

Συνεργείο Αυτοκινήτων Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Επισκευή Μίζας - Δυναμό Ανατολική Θεσσαλονίκη

Επισκευή Μίζας Θεσσαλονίκη

 

Το συνεργείο αυτοκινήτων MKAS που βρίσκετε στην ανατολική Θεσσαλονίκη παρέχει υψηλής ποιότητας εργασία είτε στην επισκευή, ανακατασκευή ή αλλαγή της μίζας ή του δυναμό.

 

Σχετικά με την επισκευή του δυναμό του αυτοκινήτου σας, για να εντοπίσουμε την βλάβη, προχωράμε στην αποσυναρμολόγηση του δυναμό, ελέγχουμε τον ρότορα και το πηνίο όπου είναι και τα συνηθέστερα μέρη όπου παρουσιάζονται τα προβλήματα.
Επισκευή Μίζας - Δυναμό Πυλαία

 

Επισκευή Δυναμό Θεσσαλονίκη

 

Με τα εξειδικευμένα εργαλεία μας ελέγχουμε και διορθώνουμε την τάση του και προχωράμε έπειτα πάλι στην συναρμολόγηση του. Σχετικά με την επισκευή ή ανακατασκευή της μίζας επίσης για να εντοπιστεί η βλάβη προχωράμε στην πλήρη αποσυναρμολόγηση της ελέγχοντας όλα τα σημεία της για να εντοπίσουμε και να επιδιορθώσουμε την βλάβη.